skip to Main Content
Área de utilizador

Referência bibliográfica  : Peng Zhang, LiHua Zhu, Jingjing Cai, Fang Lei, Juan-Juan Qin,Jing Xie, Ye-Mao Liu, Yan-Ci Zhao, Xuewei Huang, Lijin Lin, Meng Xia,Ming-Ming Chen, Xu Cheng, Xiao Zhang, Deliang Guo, Yuanyuan Peng, Yan-Xiao Ji, Jing Chen, Zhi-Gang She, Yibin Wang, Qingbo Xu, Renfu Tan,Haitao Wang, Jun Lin, Pengcheng Luo, Shouzhi Fu, Hongbin Cai, Ping Ye,Bing Xiao, Weiming Mao

Descrição sumária:

Primeiro estudo retrospetivo a mostrar benefício com a utilização de inibidores da enzima de conversão da angiotensina e antagonistas dos receptores da aldosterona em doentes hipertensos admitidos por COVID-19.

Back To Top
Quero ser Sócio